Det har ju blivit en del liv kring Pär Ström och hans inlägg i debatten på SvD Brännpunkt. En av de som yttrade sig var mansforskaren Lars Jalmert, som naturligtvis hävdade att Ström har helt fel.

Det låter ju respektingivande när en forskare yttrar sig, mansforskare dessutom. Han borde ju veta vad han talar om. Mitt förtroende för Jalmert blev dock kört i botten efter det att jag tittat på “Myter om kvinnor och män” som programmet “Vetenskapsmagasinet” sände i onsdags i SVT2. Där gick den vanligtvis politiskt korrekte programledaren igenom diverse “myter” om manligt och kvinnligt, och hade en expertpanel till sin hjälp. Panelen bestod av diverse vetenskapsmän, bl.a. en hjärnforskare, en expert på kroppens hormoner och några till i samma naturvetenskapliga anda. Som en något udda fågel ingick även Lars Jalmert i panelen, vilket skulle visa sig vara synnerligen illustrativt för vilken sorts forskare han är.

På flera punkter kunde nämligen de övriga experterna på ett övertygande sätt argumentera för, genom hänvisningar till studier och genomförda experiment, att det faktiskt föreligger bevisade biologiska skillnader mellan män och kvinnor, t.ex. våldsbenägenhet, spatial förmåga och kommunikationsförmåga. Lars Jalmert underkände dock alla sådana resonemang, och påstod istället att några sådana biologiska skilnader mellan män och kvinnor icke existerar. Jaha ja, men sättet på vilket han argumenterade fångade dock mitt intresse. Han hänvisade nämligen inte själv till några studier eller till några genomförda experiment, d.v.s. sådant man normalt sett förknippar med vetenskap. Istället viftade han bort de övrigas argumentation genom att lägga fram hypoteser kring vad som kan gå fel i den typer av studier och experiment som de övriga lutade sig mot, och upprepade sedan sin fasta övertygelse om att några biologiska skillnader inte existerar.

Lars Jalmerts sätt att resonera påminner mig väldigt mycket om när jag hängde på talk.origins och fick höra kreationister debattera mot biologer. Kreationisterna, som alltså är en grupp individer som påstår att det inte finns några vetenskapliga belägg för evolutionsläran och istället hänvisar till Biblens skapelseberättelse, hade naturligtvis aldrig några egna data till stöd för sin hypotes om Adam och Eva. Istället kom de med ändlösa spekulationer kring vad som till äventyrs kunde gått fel vid än det ena, än det andra experimentet som biologerna genomfört. Dock, precis som Lars Jalmert, utan att någonsin kontrollera om det som de påstod kan gå fel verkligen gått fel, eller ännu bättre hänvisa till egna försök som bevisar att de andra forskarna gjort ett misstag.

Lars Jalmert är en fiende till sanningen, precis som kreationisterna. Han och de söker den inte förutsättningslöst, som en riktig vetenskapsman ska göra. Istället drivs de av en stark tro och övertygelse som inga experiment eller studier någonsin kommer att rubba, och hela deras gärning syftar till att på alla hederliga och ohederliga sätt argumentera för denna sin övertygelse. Ungefär som en politiker alltså. Att han skriver debattinlägg med Gudrun Schyman synes mig synnerligen lämpligt!

Det var alltså Lars Jalmert det. Hur ska debatten någonsin kunna gå framåt när människor som han envisas med att blanda bort korten? Om vi inte kan enas någorlunda om en verklighetsbeskrivning är ju all vidare debatt helt meningslös.

-Anders Bondensson