I kölvattnet på debatten om likakönade äktenskap försöker Birgitta Ohlsson här få igång en debatt om surrogatmödraskap. Det är helt i linje med tidsandan att just homosexuellas rättigheter är vad som styr debatten, och frågan om surrogatmödraskap hamnar nu i samma fack som gratis insemination för lesbiska par och homoadoptioner.

Ohlsson anser alltså att surrogatmödraskap måste tillåtas, bl.a. med hänvisning till att homosexuella män annars inte kan skaffa biologiska barn. Det är alltså exakt samma argumentation som kring homoadoptioner, d.v.s. utgångspunkten är de vuxnas rättigheter och möjligheter. Inte barnens. För även om Ohlsson kastar in en brasklapp i slutet av sitt inlägg och säger vilja lagstifta bort det hon kallar “avarter”, går det inte att komma ifrån det faktum att surrogatföräldraskap innebär att barn förvandlas till bytesvaror och handelsvaror.

Att Ohlsson, möjligen, inte anser att man ska kunna sälja sina barn på internet, är trots allt bara en gradskillnad mot vad hon faktiskt föreslår. En kosmetisk skillnad, för oavsett hur högt priset är och oavsett hur annonseringen går till så förändrar det inte det faktum att barn förvandlas till handelsvaror om Ohlsson får bestämma.

Homoadoptionerna har redan förvandlat massor med barn till bytesvaror och handelsvaror, men eftersom det i princip bara är lesbiska par som kan vara med i den kommersen försöker Ohlsson nu hitta en möjlghet även för bögar att köpa eler byta till sig en unge.