Jag ställde tidigare den bara delvis retoriska frågan, med anledning av Maciej Zarembas granksning av vissa fenomen på lärarhögskolan, hur man skyddar sina barn från de framtida lärare som nu “utbildas” på denna institution.

Frågan var berättigad, och kommer kanske att bli än mera så i framtiden, eftersom ett nytt lagförslag ska göra det omöjligt för alla utom just dessa individer att sätta betyg på våra barn. Detta är illa!

Regeringen dansar tyvärr efter lärarfackets pipa, av okunskap eller lättja, när den väljer att fokusera på begreppet “behörig lärare”. För vad är en behörig lärare? Jo, det är väsentligen en lärare som gått på lärarhögskolan, med allt vad det innebär i form av bristande urval och examen utan krav.

Att lobbyisterna på lärarfacket vill skapa exklusivitet kring den grupp som under några års tid slagit ihjäl tid på lärarhögskolan, det är förståeligt. De ser ju bara till dessa sina medlemmars bästa, och struntar i eleverna. Då blir det logiskt att man vill stänga ute alla som har riktiga examen, och besitter riktig kompetens inom olika ämnen.

Men vad regeringen tror sig vinna på detta, det begriper jag inte riktigt. De enda två förklaringar jag kan komma på är för det första ren dumhet. Man tror helt enkelt att de lärare som inte gått på lärarhögskolan är sämre än de som gått på lärarhögskolan. Björklund har dock inte gett intryck av att vara riktigt så korkad, så den förklaringen känns osannolik.

Den andra förklaringen är att det handlar om politik, så tillvida att regeringen tror att allmänheten är okunnig om vad som döljer sig bakom begreppen behörig och icke behörig. Denna förklaring är fullt möjlig. Jag har själv träffat personer som när de hör ordet “obehörig” tänker sig att man plockar in en snubbe från gatan, utan någon som helst kompetens. Att det bakom etiketten “obehörig” oftast döljer sig en person med utbildning och ämneskompetens som vida överstiger den som erbjuds på lärarhögskolan är det inte alla som har klart för sig.

Friskolorna kommer att få problem med det nya lagförslaget, står det i artikeln ovan. Så kanske det är, men det är ingenting mot de problem som eleverna får när de blir av med de lärare som faktiskt kan något.

Snälla regeringen, kasta lagförslaget på sophögen där det hör hemma. Den bristande kompetensen hos lärare beror på att man inte lär sig något vettigt på lärarhögskolan, och vill ni skapa en bättre skola är det där ni ska placera fokus. Vad ni inte ska göra är att tvinga bort de lärare som trots allt lärt sig någon utanför denna i dagsläget hopplösa institution, vilket är precis vad lagförslaget får för konsekvens.