Kreationister är människor som menar att det finns vetenskapliga bevis för att jorden skapades på det sätt som beskrivs i bibelns skapelseberättelse, eller rättare sagt, att bevisen för denna förklaring är nog så starka som för evolutionsläran.

Detta trots att vetenskapsmännen själva inte hyser några som helst tvivel om att livet på jorden är ett resultat av evolution, och dessutom baserar mycket av sin forskning på detta väl etablerade resultat. Kreationisterna får alltså inget som helst stöd av de vetenskapsmän som faktiskt ägnar sig åt arternas ursprung, vilket gör kreationisternas påstående om evolutionslärans bristande vetenskaplighet till en absurditet.

För den som finner nöje i att smula sönder kreationisternas naiva syn på arternas uppkomst rekommenderar jag sajten talk.origins, som har sitt ursprung i en grupp på usenet med samma namn. När jag var ung tillbringade jag en hel del tid i detta forum, men efter ett tag har man hört alla kreationisternas argument och sett dem förvandlas till damm.

Nå. Är detta, att det finns individer som är kreationister, ett problem? Enligt den missionerande ateisten Christer Sturmark är det just vad det är, och han skriver på Newsmill att det är “oroande” att KD nominerat en kreationist till europaparlamentet.

Jag anser, precis som Sturmark påstår sig anse, att det som lärs ut i skolan ska baseras på etablerade vetenskapliga teorier. Jag ser en stor fara i att undervisningen påverkas av religiösa eller politiska åsikter. Därför uppfattar jag inte kreationismen som ett problem, helt enkelt eftersom det inte föreligger någon som helst risk att dessa naiva irrläror kommer in i skolan. Det politiska och religiösa klimatet i Sverige, till skillnad från i USA, gör detta till en omöjlighet.

Detta vet Sturmark, och att han försöker skrämma oss med kreationister har helt andra orsaker än den påstådda omsorgen om den svenska skolan. Istället handlar det om att han som socialdemokrat gör allt han kan för att sparka alliansen på smalbenen. Att vara kreationist är så politiskt inkorrekt det går att vara, och Ella Bohlin är därför ett tacksamt offer för Sturmark.

I en av kommentarerna till hans inlägg på Newsmill ställde sig någon frågan varför KD gör det så svårt för sig genom att nominera denna kvinna. Inser de inte vilka hopplösa diskussioner de kommer att hamna i?

Jag ser det på ett helt annat sätt. Det är oerhört hedrande för KD att de inte ger vika för trycket. De anser uppenbarligen att Ella Bohlin är rätt kvinna för jobbet, trots att hon är politiskt inkorrekt, och det är som en frisk fläkt i den instängda unkenhet som annars karaktäriserar den svenska debatten.

Jämför med alla de kändisar och politiker som ägnar sig åt, och tror, på New Age. Det svamlas om “energier”, man uttalar sig positivt om diverse suspekta naturläkemedel, och i självaste riksdagen har man installerat en apparat som producerar “virvlat vatten”. Men detta är politiskt korrekt, och därför är det ingen kändistyckare i stil med Sturmark som någonsin kommer att finna det mödan värt att framföra kritik, trots att det just är de politiskt korrekta ovetenskapliga åsikterna som är de farliga.

Nej, rensa ut marxismen, feminismen och allt New Age-tugg innan ni tjafsar om några förvirrade stackars kreationister.