FNs deklaration om mänskliga rättigheter ser ut som en slags grundlag för hela världen, men har i praktiken inga poliser eller domstolar som ser till att lagen efterlevs. Dock är det, i kraft av FNs nära nog världsomspännande mandat, ett slags minsta gemensamma nämnare för vad som kan anses vara en civiliserad stat.

Formuleringarna blir därför både avskalade och slagkraftiga, och berör enbart universiella värden. Följande exempel är artikel 1 och 3 ur deklarationen:

– Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

– Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Nå. Till listan på mänskliga rättigheter vill nu det svenska partiet Fi foga ytterligare en rättighet, nämligen följande.

– Alla kvinnor ska ha rätt att få göra abort upp till 18:e graviditetsveckan, varefter det ska vara tillåtet i särskilda fall och efter socialstyrelsens godkännande.

Ursäkta, men är det inte lite underligt att vilja upphöja just det nuvarande svenska regelverket för aborter till en mänsklig rättighet i nivå med “Alla människor är födda fria”?

Schyman förnekar sig inte. Det gäller för henne att hitta tillräckligt idiotiska och provocerande utspel så att hon får sändningstid i media, för i juni hägrar 70 000 kr i månadslön och fria resor till Bryssel.