För en tid sedan inledde jag ett krig mot trädgårdens maskrosor, trots att flera tidigare ägare till huset försökt samma sak utan att lyckas. Maskrosorna var där före någon mänsklig kolonisatör, och de är fortfarande kvar långt efter det att de tidigare kolonisatörerna gett upp och åkt därifrån. Trots kunskap om denna historia startade jag kriget.

Någon seger är nu tyvärr inte i sikte för oss heller, trots att vi har satt in den senaste tekniken, och jag brottas numera mest med frågan hur man kan dra sig ur med äran i behåll. Kan man ens besegra en fiende som kan växa rakt upp ur asfalt?

Tanken att sätta in kemiska stridsmedel har slagit mig, men det skulle skapa problem med grannarna och troligtvis även med hemmaopinionen. Grannarna spelar föresten dubbelt. De uppmuntrar tillsynes mina ansträngningar, men de enorma mängder med vita bollar jag kan se på deras tomter talar sitt tydliga språk: De stödjer i hemlighet maskrosorna! Hemmaopinionen är vidare känslig för de mer kraftfulla metoder som även ibland skadar kringliggande och snarlika växter, och eftersom det är svårt att bedriva krig utan stöd av de där hemma kan jag inte slå till med full kraft när det skulle behövas.

Nej, det ser som sagt hopplöst ut. Genom stora ansträngningar kan man rensa ett område, men så fort man drar sig därifrån kommer maskrosorna tillbaka. Jag vinner alla slag, men förlorar ändå kriget, och en viss krigströtthet börjar infinna sig. Hur ska detta sluta?