Vänsterdebattörer gör ofta en stor poäng av den förmenta makten hos “högermedia”, och nyligen skrev Maria Sveland bl.a. om den “mediaskugga” som hon tycker råder kring de åsikter hon själv förfäktar. Stor humor, kan man tycka, när det kommer från en av de personer i Sverige som oftast får komma till tals.

Hon skrev sina åsikter på DN Kulturdebatt, och bara för skojs skull har jag gått igenom denna sidas alla skribenter hittills under året. Av 28 inlägg har 13 skrivits av feminister och/eller socialister, och lika många har skrivits av skribenter som kan anses neutrala. Två inlägg är skrivna av en högerskribent, och det är av samma person, nämligen Bengt Ohlsson som för tillfället är engagerad i någon slags mer eller mindre personlig uppgörelse med sina forna kumpaner inom kulturvänstern.

Om vi istället tittar på vilka ämnen som behandlats så är 7 artiklar tydligt feministiska och/eller socialistiska. 13 är neutrala och 8 handlar om käbblet mellan Ohlsson och hans f.d. polare inom kulturvänstern, där alltså 2 av dessa författats av Ohlsson själv. Artiklar där liberala eller konservativa åsikter förs fram saknas helt.

Sammanfattningsvis så får socialister och/eller feminister komma till tals i ungefär hälften av fallen, och av dessa ägnar sig hälften åt ren propaganda. Högern för i princip aldrig komma till tals, och högeråsikter lyser helt med sin frånvaro.

Så mycket för “högermedia”.